Norges største havn

Norges største havn

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

•Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn
•Kort vei til jernbane og hovedvei
•Topp moderne og effektive godsterminaler
•Nesten 7 millioner reisende
•Tre daglige fergeanløp til Danmark og Tyskland

  • Beliggenhet: 59º 54' nord, 10º 45' øst
  • Tidssone: GMT + 1 time
  • Vanndybde: Opptil 11 meter vanndybde ved kai
  • Ankring mellom 18 og 45 meter i havneområdet
  • Total kailengde 9922 meter
  • Areal ca 1 million m²
  • Påbudt lostjeneste
  • Ingen strøm
  • Ubetydelig tidevannsforskjell (0,3m)
  • Normalt ingen isproblemer