Kontakt oss

Ledergruppa:

Kontaktperson

Ingvar M. Mathisen

Havnedirektør / Port Director

Kontaktperson

Siv Ellen Omland

Kommunikasjonssjef / Communication manager

Kontaktperson

Einar Marthinussen

Einar Marthinussen

Trafikkdirektør/ Director Traffic

Kontaktperson

Åsa Nes

Eiendomsdirektør / Director Property

Kontaktperson

Svein Olav Lunde

Svein Olav Lunde

Teknisk direktør / CTO

Kontaktperson

Solveig Eikeland

Direktør stab / Director staff

Kontaktperson

John E. Larsen

Finansdirektør / CFO

Andre kontaktpersoner:

Kontaktperson

Trude Thingelstad

Kommunikasjonsrådgiver / Communication advisor

Kontaktperson

Jens Petter Christensen

Havnekaptein / Port Captain

Kontaktperson

Øystein Nomerstad

Seksjonssjef farvann

Kontaktperson

Espen Dag Rydland

Utbyggingsleder, eiendom

Kontaktperson

Stian Fjell

Seksjonsleder Elektro / Head of Electro section

Kontaktperson

Frode Rosenberg

Frode Rosenberg

Seksjonsleder Havneservice

Kontaktperson

Hege Thurmann

Forvaltningssjef, Eiendom

Kontaktperson

Tore Beitveit

Seksjonsleder Økonomi, IT, anskaffelser

Finn en ansatt (Oslo kommune)