Havnestyret

13. oktober 2016 utnevnte Byrådet nytt havnestyre for perioden 2015-2019.

Styret i Oslo Havn KF har ti medlemmer. Styret består av seks politisk oppnevnte medlemmer, én brukerrepresentant, ett fylkesoppnevnt medlem og to representanter fra de ansatte.

Roger Schjerva, styreleder

Erling Lae, nestleder

Signe Horn, styremedlem

Merete Agerbak Jensen, styremedlem

Silje Kjosbakken, styremedlem

Geir Rognlien Elgvin, styremedlem

Tom Haugvad, styremedlem, brukernes representant

Lars Salvesen, styremedlem, fylkesrepresentant

Kenneth Gromsrud, styremedlem, ansattes representant

Ola Laskemoen, styremedlem, ansattes representant

Havnestyresaker og møter 2020

13. februar kl.16

Protokoll fra møtet 13. februar 

19. mars kl.16

2. april kl.16

Protokoll fra møtet 2. april 

7. mai kl.16

11. juni kl.16

17. september kl.16

29. oktober kl.16

3. desember kl.16

For eldre saker - kontakt postmottak@oslohavn.no